Créditos do proxecto
PROXECTO
Ergosfera (Partidarios da Cidade Sociedade Cooperativa Galega)


WEB
Esta páxina web foi realizada por Ergosfera, publicada o 29 de setembro de 2021 e a súa última actualización realizouse o 16 de maio de 2022.


LICENZA
Toda a documentación producida para este proxecto pódese utilizar e transformar libremente e para calquera fin baixo unha licenza Creative Commons Atribución - Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).


AGRADECEMENTOS
- A Damián Ucieda, por ternos involucrado no seu proxecto Camiño Negro e por ese marabilloso día de descubrimentos percorrendo xuntos o oleoduto.
- A Xoán Mosquera, polas súas achegas de documentación histórica e urbanística sobre o oleoduto, así como pola súa participación e comentarios durante o roteiro.
- A Juan de Nieves, por contar con nós para as actividades paralelas do proxecto Camiño Negro (o roteiro e a publicación).
- A Benedito Álvarez, polos seus comentarios sobre as cuestións xurídicas e urbanísticas do solo do oleoduto.
- A Iván Méndez, polas súas achegas sobre a toponimia dos territorios que atravesa o oleoduto.


FINANCIACIÓN
- Roteiro Camiño Negro (2021): 400,00 € + IVE | Universidade da Coruña
- O oleoduto da Coruña: un espazo urbano do presente (2022): 400,00 € + IVE | Fundación María José Jove

Dentro pero fóra da cidade: o oleoduto da Coruña  |  Ergosfera