3º Roteiro: A Pasaxe - A Canteira de EirísÚltima actualización (Versión): 15/11/2017 (V.01)


 

1.- Información previaO terceiro roteiro desenvolverase o sábado 11 de novembro de 2017 (a partir das 10:30h) na zona sur do municipio, entre A Pasaxe e A Canteira de Eirís.


Cartel do terceiro roteiro #CoUrbanismoNosTalóns: A Pasaxe - A Canteira de Eirís
Imaxe: Elaboración propia, sobre a ortofotografía do PNOA (2014) e a cartografía catastral (2015)
Descarga: Cartel A2 / PDF / 9,0 MBO percorrido será o definido no cartel e na seguinte táboa, mais os horarios son aproximados, xa que dependerán da intensidade das conversas que se poidan xerar coas veciñanzas dos lugares visitados.

 
Saída Parada de bus "Av. Pasaxe, P. Pasaxe" (Liña 22)
Avenida da Pasaxe, S/N (A Pasaxe)
OpenStreetMap  |  Google Street View
10:30h
1ª parada A Pasaxe (fronte ao restaurante "La Terraza") ≈ 10:35h
2ª parada A Pasaxe (glorieta Ponte Pasaxe) ≈ 10:45h
3ª parada Pedro Fernández (rúa Pedro Fernández) ≈ 11:05h
4ª parada Pedralonga (zona sureste, cara a avenida da Pasaxe) ≈ 11:20h
5ª parada Pedralonga (avenida de Pedralonga, a carón de Monte Mero) ≈ 11:35h
6ª parada Monte Mero (a carón dos depósitos de auga) ≈ 11:55h
7ª parada O Foxo (a carón do colexio "Marista Cristo Rey") ≈ 12:10h
8ª parada Agra do Foxo (illa entre a entrada e a saída da autoestrada AP-9) ≈ 12:25h
9ª parada A Felga (camiño da Felga, Elviña) ≈ 12:45h
10ª parada San Vicenzo de Elviña (encontro das rúas Antonio Insua Rivas e Rebandas) ≈ 12:55h
11ª parada A Pereiroa (avenida de Lavedra, Elviña) ≈ 13:05h
12ª parada Eirís de Abaixo (a carón dos depósitos de auga) ≈ 13:25h
13ª parada Eirís de Arriba (avenida de Monelos, a carón de "Suministros Eirís") ≈ 13:40h
14ª parada Eirís de Arriba (rúa A Calexa, a carón do depósito de auga) ≈ 13:55h
15ª parada A Canteira de Eirís (rúa A Calexa, a carón da avenida de Monelos) ≈ 14:10h
16ª parada A Canteira de Eirís (glorieta na esquina norte do futuro "Parque Ofimático") ≈ 14:25h

T.14.- Percorrido, paradas e horarios aproximados programados para o terceiro roteiro

Táboa: Elaboración propia.
 

2.- Crónica posteriorNeste terceiro roteiro participamos 12 persoas de forma máis e menos continua ao longo do percorrido (catro delas da organización), e reunímonos con 33 veciños e veciñas nos lugares nos que fomos facendo paradas comentadas. Pódese consultar unha información máis detallada sobre os datos de participación no Anexo: Participación. Por outra parte, o percorrido final do roteiro foi o definido a continuación (mapa e táboa):
 
Paradas Lugares Nº de veciñxs participantes
1ª parada A Pasaxe (fronte ao restaurante "La Terraza") 1
2ª parada Pedro Fernández (rúa Pedro Fernández) 4
3ª parada Pedralonga (zona sureste, cara a avenida da Pasaxe) 1
4ª parada Pedralonga (a carón de Monte Mero) 2
5ª parada Monte Mero (a carón dos depósitos de auga) 9
6ª parada O Foxo (a carón do colexio "Marista Cristo Rey") 7
7ª parada Agra do Foxo (illa entre a entrada e a saída da autoestrada AP-9) 0
8ª parada A Felga (camiño da Felga, Elviña) 0
9ª parada A Pereiroa (avenida de Lavedra, Elviña) 3
10ª parada "Parque Ofimático" (entre o colexio "Marista Cristo Rey" e Eirís de Abaixo) 0
11ª parada Eirís de Arriba (rúa A Calexa, a carón do depósito de auga) 6
12ª parada A Canteira de Eirís (glorieta na esquina norte do futuro "Parque Ofimático") 0
TOTAL 33

T.15.- Percorrido, paradas e número de veciños e veciñas participantes no terceiro roteiro

Táboa: Elaboración propia.
Como mostra do ambiente vivido e dos territorios atravesados neste terceiro roteiro pódense ver as fotografías realizadas durante o seu desenvolvemento, neste álbum de Flikr, e quedan recompilados a seguir os tweets publicados: