DOCUMENTACIÓNÚltima actualización (Versión): 15/11/2017 (V.01)A documentación do proxecto materializarase en dous formatos complementarios:

  • Documentación do proceso. A medida que avance o proxecto, liberarase toda a documentación producida, os materiais en bruto e as fontes e metodoloxías de traballo empregadas. Neste espazo iranse recompilando os traballos e actividades do proxecto de xeito cronolóxico, para abrilo o máximo posible, como corresponde a un laboratorio cidadán, e permitir a súa avaliación e replicación.

  • Documento síntese. Ao final do proceso, publicarase un documento en formato físico e dixital coa síntese dos materiais producidos e as conclusións acadadas no proxecto.