Documentación dos materiaisÚltima actualización (Versión): 19/03/2018 (V.04)Na organización inicial do proxecto estaba formulado rematar esta fase inicial coa publicación dun documento en formato físico e dixital que sintetizara os materiais producidos e as conclusións acadadas. O obxectivo deste documento non era tanto a apertura do proxecto (para o que serviría principalmente esta páxina web), senón a recompilación dos materiais que poideran ser máis útiles para o traballo dunha hipotética comunidade de aprendizaxe e práctica xa autoxestionada polas veciñanzas afectadas.

Finalmente, tomouse a decisión de renunciar á síntese para desenvolver o máximo posible a documentación e os contidos desta plataforma dixital. Quedan recompilados a continuación todos os materiais de traballo (principalmente documentos cartográficos, gráficos e táboas de datos) producidos ou empregados durante o desenvolvemento do proxecto:

 

1.- PlanosP.1 Figuras de planeamento nos ámbitos de transformación urbanística delimitados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (9,1 MB)
.pdf (24,9 MB)
P.2 Clasificación do solo nos ámbitos de transformación urbanística delimitados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (9,0 MB)
.pdf (25,3 MB)
P.3 Sistemas de actuación nos ámbitos de transformación urbanística delimitados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (9,0 MB)
.pdf (25,3 MB)
P.4 Superficie municipal afectada polos plans de transformación urbanística formulados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (9,3 MB)
.pdf (25,3 MB)
P.5 Parcelario catastral incluído nos ámbitos de transformación urbanística delimitados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (6,3 MB)
.pdf (28,0 MB)
P.6 Parcelario actual incluído nos ámbitos de transformación urbanística delimitados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (6,3 MB)
.pdf (28,1 MB)
P.7 Parcelario construído incluído nos ámbitos de transformación urbanística delimitados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (5,5 MB)
.pdf (26,6 MB)
P.8 Parcelario construído que o planeamento propón eliminar nos ámbitos de transformación urbanística delimitados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (5,4 MB)
.pdf (25,9 MB)
P.9 Usos do parcelario construído que o planeamento propón eliminar nos ámbitos de transformación urbanística delimitados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (6,2 MB)
.pdf (25,3 MB)
P.10 Parcelario de uso residencial que o planeamento propón eliminar nos ámbitos de transformación urbanística delimitados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (5,8 MB)
.pdf (25,8 MB)
P.11 Barrios e lugares afectados polos plans de transformación urbanística formulados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (6,8 MB)
.pdf (25,6 MB)
P.12 Ámbitos afectados polos plans de transformación urbanística formulados no PXOM da Coruña de 2013 .jpg (6,9 MB)
.pdf (25,9 MB) 

2.- Cartografía SIXS.1 Cartografía dixital .html
S.2 Ámbitos de transformación urbanística delimitados no PXOM da Coruña de 2013 shapefile (X,X MB)
S.3 Ámbitos con vivendas afectadas polo PXOM da Coruña de 2013 shapefile (X,X MB)
S.4 Parcelas con vivendas afectadas polo PXOM da Coruña de 2013 shapefile (X,X MB)
S.5 Roteiros / Percorridos shapefile (X,X MB)
S.6 Roteiros / Paradas comentadas shapefile (X,X MB) 

3.- GráficosG.1 Cronograma do proxecto #CoUrbanismoNosTalóns .jpg (0,5 MB)
.pdf (1,4 MB)
G.2 Figuras de planeamento definidas no PXOM da Coruña de 2013 en relación cos ámbitos de transformación urbanística .jpg (0,8 MB)
.pdf (1,4 MB)
G.3 Introdución aos procesos urbanísticos .jpg (1,6 MB)
.pdf (0,1 MB)
G.4 Denominación das persoas na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia .jpg (1,0 MB)
.pdf (1,4 MB) 

4.- TáboasT.1 Procesos de transformación urbana que implican presión e desprazamento para as veciñanzas preexistentes nos territorios afectados .html
T.2 Letra da canción "Plan parcial" (Luis Pastor, 1977) .html
T.3 Tipos, número e superficie dos ámbitos de transformación urbanística delimitados no PXOM da Coruña de 2013 .html
.xlsx (0,01 MB)
T.4 Distritos, barrios e vivendas afectadas polos plans de transformación urbanística formulados no PXOM da Coruña de 2013 .html
.xlsx (0,01 MB)
T.5 Artigo 157 do Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (2016) .html
T.6 Artigo 1 da Lei de solo e rehabilitación urbana (2015) .html
T.7 Artigo 19 da Lei de solo e rehabilitación urbana (2015) .html
T.8 Artigos 33, 47 e 105 da Constitución Española (1978) .html
T.9 Barrios, ámbitos e vivendas afectadas polos plans de transformación urbanística formulados no PXOM da Coruña de 2013 .html
.xlsx (0,01 MB)
T.10 Percorrido, paradas e horarios aproximados programados para o primeiro roteiro .html
T.11 Percorrido, paradas e número de veciños e veciñas participantes no primeiro roteiro .html
T.12 Percorrido, paradas e horarios aproximados programados para o segundo roteiro .html
T.13 Percorrido, paradas e número de veciños e veciñas participantes no segundo roteiro .html
T.14 Percorrido, paradas e horarios aproximados programados para o terceiro roteiro .html
T.15 Percorrido, paradas e número de veciños e veciñas participantes no terceiro roteiro .html
T.16 Organizacións sociais e concellerías participantes no segundo encontro .html
T.17 Número de participantes nos roteiros .html
T.18 Barrios e lugares onde se contactou coas veciñanzas durante os roteiros .html
T.19 Número de participantes nos encontros .html
T.20 Contidos da ficha repartida nos encontros .html
T.21 Situación urbanística e lugar de residencia das persoas participantes nos encontros .html
T.22 Veciñanzas dos barrios e lugares afectados que participaron nalgunha das actividades abertas .html
.xlsx (0,02 MB) 

5.- Imaxes animadasA.1 Portada #CoUrbanismoNosTalóns .gif (5,5 MB)
A.2 Vivendas afectadas en Penamoa e A Silva de Arriba .gif (1,3 MB)
A.3 Vivendas afectadas en Ramallos, O Martinete, Someso e A Cabana .gif (1,1 MB)
A.4 Vivendas afectadas en San Vicenzo de Elviña, A Pereiroa, O Foxo e Monte Mero .gif (1,1 MB)
A.5 Vivendas afectadas en Marzán, Orra e Agra de San Cristovo .gif (2,9 MB)
A.6 Vivendas afectadas no Martinete .gif (2,5 MB)
A.7 Vivendas afectadas en Peruleiro (Camiño do Pinar) .gif (2,8 MB)
A.8 Vivendas afectadas en Eirís de Arriba e A Canteira .gif (2,7 MB) 

6.- FotografíasAs fotografías realizadas durante o desenvolvemento das actividades abertas (os tres roteiros, os dous encontros e a xornada final-inicial) pódense ver e descargar neste álbum de Flikr:


CO URBANISMO NOS TALÓNS / Actividades


As fotografías dos lugares afectados realizadas durante o desenvolvemento dos traballos de campo previos e durante os roteiros comentados pódense ver e descargar neste outro álbum de Flikr:


CO URBANISMO NOS TALÓNS / Lugares 

7.- Carteis para a difusión das actividadesC.1 Cartel do primeiro roteiro #CoUrbanismoNosTalóns: San Xosé - O Portiño .jpg (4,1 MB)
.pdf (9,7 MB)
C.2 Cartel do segundo roteiro #CoUrbanismoNosTalóns: O Martinete - Agra dos Mallos .jpg (4,1 MB)
.pdf (8,5 MB)
C.3 Cartel do terceiro roteiro #CoUrbanismoNosTalóns: A Pasaxe - A Canteira de Eirís .jpg (4,3 MB)
.pdf (9,0 MB)
C.4 Cartel do primeiro encontro #CoUrbanismoNosTalóns .jpg (5,4 MB)
.pdf (6,5 MB)
C.5 Cartel do segundo encontro #CoUrbanismoNosTalóns .jpg (5,6 MB)
.pdf (5,3 MB)
C.6 Cartel da xornada final-inicial #CoUrbanismoNosTalóns .jpg (5,7 MB)
.pdf (9,4 MB) 

8.- Outros materiaisM.1 Logotipo #CoUrbanismoNosTalóns .pdf (1,5 MB)
M.2 Ficha repartida nos encontros #CoUrbanismoNosTalóns .pdf (1,5 MB)
M.3 Vídeo sobre o proxecto #CoUrbanismoNosTalóns producido polo Co-Lab vimeo.com 

9.- Imaxes externasE.1 Cartel das xornadas sobre xentrificación e turistificación organizadas polos Círculos de Podemos Centro (Madrid, marzo de 2017) clubdebatesurbanos.org
E.2 Obra de Alejandro do Tormento contra a xentrificación e a turistificación en Malasaña (Madrid, abril de 2017) elsaltodiario.com
E.3 Cartel do Festival UrbanBAT 2017 "Desplazamientos" (Bilbao, novembro de 2017) 6festival.urbanbat.org
E.4 Movilización cidadá ante o desaloxo e derrubamento da casa de Isabel e Varo na Pereiroa (San Vicenzo de Elviña) o 27 de novembro de 2014 lavozdegalicia.es
E.5 Violencia policial no desaloxo e derrubamento da casa de Isabel e Varo na Pereiroa (San Vicenzo de Elviña) o 27 de novembro de 2014 lavozdegalicia.es
E.6 Derrubamento da casa de Isabel e Varo na Pereiroa (San Vicenzo de Elviña) o 27 de novembro de 2014 farodevigo.es
atlantico.net