Calendario do proxectoÚltima actualización (Versión): 15/02/2018 (V.02)Co urbanismo nos talóns estase a desenvolver desde setembro de 2017. As datas máis relevantes, as das actividades públicas, son as seguintes:


Sábado 28 de outubro de 2017 10:30 - 14:00h 1º Roteiro
Zona norte do municipio: San Xosé - O Portiño
Sábado 4 de novembro de 2017 10:30 - 14:00h 2º Roteiro
Zona centro do municipio: O Martinete - Agra dos Mallos
Sábado 11 de novembro de 2017 10:30 - 14:00h 3º Roteiro
Zona sur do municipio: A Pasaxe - A Canteira de Eirís
Venres 24 de novembro de 2017 19:15 - 22:00h 1º Encontro
Centro Cívico A Silva
Sábado 16 de decembro de 2017 17:00 - 20:30h 2º Encontro
Centro Cívico Eirís
Sábado 24 de febreiro de 2018 17:00 - 19:30h Xornada final-inicial
Centro Cívico Monelos


A continuación, pódese consultar un cronograma máis detallado do proxecto, un esquema onde se definen os tempos das diferentes fases de traballo, actividades públicas e axentes participantes:


G.1.- Cronograma do proxecto #CoUrbanismoNosTalóns
Imaxe: Elaboración propia
Descarga: Gráfico A3 / PDF / 1,4 MB