DENTRO PERO FÓRA DA CIDADE:
O OLEODUTO DA CORUÑA


O oleoduto da Coruña: un espazo urbano do presente (2022)

Roteiro Camiño Negro (2021)

Recompilación de novas sobre o oleoduto da Coruña

Traballos previos

Créditos do proxecto