COMUNIDADEÚltima actualización (Versión): 15/11/2017 (V.01)A primeira fase do proxecto rematará coa conformación da comunidade de aprendizaxe e práctica, que, aínda que se centrará nas veciñanzas afectadas, estará participada neste primeiro impulso polos seguintes axentes:


Todas estas persoas e organizacións formarán parte deste primeiro impulso da comunidade a través da súa participación nas actividades públicas programadas no proxecto: tres roteiros e dúas xornadas de encontro.